VN verdrag is aangenomen in Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het VN-verdrag. En dat is goed nieuws! Na jaren van uitstel, wachten en spanning is hiermee een grote stap gezet richting de ratificatie en uitvoering  van het verdrag. Het woord is nu aan de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer instemt met het verdrag wordt Nederland eindelijk toegankelijker en inclusiever voor mensen met een beperking.

Soms verhitte debatten, spanning bij de mensen in het land en op de publieke tribune, internationale aandacht en veel discussie op sociale media. Dat waren de ingrediënten in de aanloop naar de stemmingen op 21 januari in de Tweede Kamer. Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid van de Kamer in met het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. Dit is een belangrijke stap op weg naar echte veranderingen voor een toegankelijker en inclusiever Nederland. Een Nederland waarin barrières voor mensen met een beperking verdwijnen.

Wat is er nog meer besloten?
In aanloop naar de stemmingen over het VN-verdrag debatteerde de Tweede Kamerleden  over verschillende amendementen. Ook werden er diverse moties door hen ingebracht. Hier is nu duidelijkheid over gekomen.

Amendementen
Twee belangrijke amendementen die zijn aangenomen gaan over algemene toegankelijkheid en over de rol van gemeenten bij de uitvoering van het VN-verdrag.

Otwin van Dijk (PvdA), Linda Voortman (GroenLinks) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) pleitten in een amendement voor een totale verandering in het denken: aanpassingen om Nederland toegankelijker te maken zijn geen extra service, maar moeten een vanzelfsprekendheid zijn. Dit amendement en het subamendement van Kees van der Staaij (SGP) en Mona Keijzer (CDA) zijn aangenomen. Het is geweldig dat toegankelijkheid in Nederland de norm gaat worden! Helemaal als er ook naar mentale toegankelijkheid gekeken gaat worden.

Kees van der Staaij (SGP) en Vera Bergkamp (D66) wilden met hun amendement bereiken dat gemeenten in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo ook beschrijven hoe zij willen werken aan de uitvoering van het VN-verdrag. Ook dit is aangenomen.

Eerste Kamer nu aan zet
Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met het VN-verdrag volgt de behandeling in de Eerste Kamer. Ook de Eerste Kamer moet namelijk met het verdrag instemmen. Pas dan kan het VN-verdrag worden geratificeerd.

Nederland is één van de laatste landen die het verdrag nog moet ratificeren. Na de ratificatie volgt de implementatie (uitvoering).

Meer informatie
Overzicht van aangenomen amendementen
Video met uitleg over het VN-verdrag
www.iederin.nl

Reacties plaatsen niet mogelijk