VN-verdrag voor rechten van mensen met beperking aangenomen in Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft dinsdag 12 april 2016 met staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gedebatteerd over de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking. Het VN-verdrag werd zonder stemming unaniem aanvaard.

Op de website van de Eerste Kamer is te lezen:

Volwaardig deel van de samenleving
Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stelde dat het ratificeren van het verdrag duidelijk maakt dat mensen met en beperking een volwaardig onderdeel van de samenleving zijn. Onze samenleving is nu nog onvoldoende inclusief. Van Rijn: “Als je je verplaatst in de positie van iemand met een beperking, ervaar je hoeveel belemmeringen er nog steeds zijn.” Om dit te veranderen is niet alleen regelgeving maar vooral ook praktisch handelen nodig.

We zullen samen met de koepel IederIn ook voortdurende aandacht vragen voor de gelijke rechten van mensen met een verstandelijke beperking.

 

Reacties plaatsen niet mogelijk