Voedingssupplementen voor kinderen met Downsyndroom

Voedingssupplementen zijn wereldwijd populair onder ouders van kinderen met het Downsyndroom. Fabrikanten claimen gunstige effecten op gezondheid en verstandelijk functioneren en ouders posten berichten op sociale media over de positieve veranderingen die zij waarnemen bij hun kind. Bij de Stichting Downsyndroom krijgen we vaak vragen over voedingssupplementen. Op ons verzoek heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research (WUR) hiernaar systematisch onderzoek gedaan. De resultaten zijn beschreven in een rapport en factsheet op de projectwebsite van de Wetenschapswinkel. Zie https://ap.lc/5RVYu.

Ouders geven vaak supplementen 
Onderzoekers en studenten van de WUR hebben meer dan een half jaar gewerkt aan het onderzoek, bestaande uit veldwerk en een literatuurstudie. Er is een groot aantal ouders van kinderen met Downsyndroom geënquêteerd. Er zijn uitgebreide interviews afgenomen met kleine groep ouders en professionals. Het merendeel van de ouders geeft voedingssupplementen, meestal reguliere supplementen, zoals vitamine D, vitamine C en multivitaminen. Een kleine groep ouders geeft specifieke supplementen uit de Verenigde Staten en Canada, die gericht zijn op mensen met het Downsyndroom. Deze formules bevatten in sommige leeftijdscategorieën te hoge doseringen van onder andere vitamine B6, wat op lange termijn kan leiden tot klachten aan het zenuwstelsel. Deze supplementen zijn daarom niet aan te bevelen.

Onbewezen effecten 
De geïnterviewde artsen en diëtisten zijn kritisch ten aanzien van het gebruik van voedingssupplementen. De enige uitzondering is het advies voor een vitamine D supplement, dat geldt voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar. De literatuurstudie bevestigt dat er op dit moment te weinig bewijs is voor positieve effecten van voedingssupplementen voor kinderen met Downsyndroom. Wel blijkt uit sommige studies dat tekorten aan vitamine A, D, B12, foliumzuur, zink, ijzer en calcium wat vaker voor kunnen komen binnen deze doelgroep.

Adviezen 
Bij problemen met eten of het vermoeden van een voedingstekort wordt ouders aangeraden om een diëtist met affiniteit en ervaring met het Downsyndroom te consulteren. Pas als tekorten niet met de gewone voeding opgelost kunnen worden, kunnen voedingssupplementen als aanvulling gegeven worden. Het beste kan dan gekozen worden voor een multivitamine voor kinderen, die in ieder geval niet meer dan 100% van de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) bevat. De diëtist kan hierover advies geven.

Vervolgonderzoek 
Er is duidelijke behoefte aan meer goed opgezette studies naar voedingstekorten en naar de effecten van voedingssupplementen bij kinderen met Downsyndroom. Gezien het mogelijk hogere risico op bepaalde voedingstekorten, is het ook zinvol om onderzoek te doen naar het stimuleren van gezonde eetgewoonten.

Voor wie er meer over wil weten, is er op 5 november tussen 10 en 12 uur een interactief webinar: https://ap.lc/nyeI6. Voor SDS-donateurs met korting: https://hippocratesacademy.nl/online-nascholing/.

Reacties plaatsen niet mogelijk