VOORAANKONDIGING – noteer 15 november alvast in uw agenda!

Het SDS galadiner: een inspirerende en bijzondere avond voor bedrijven, fondsen, particulieren, familie en vrienden

Deze bijzondere show vindt op 15 november plaats om geld in te zamelen voor de activiteiten van Stichting Downsyndroom. Daarnaast is de avond bedoeld om aandacht te vragen voor mensen met Downsyndroom. Mensen met Downsyndroom willen graag meedoen in onze samenleving. De SDS zit zich in voor de ondersteuning die daarbij nodig is. Tijdens het galadiner zullen mensen met Downsyndroom u laten horen en laten zien op welke wijze zij willen en kunnen meedoen. Ook de bijzondere locatie draagt hieraan bij: Spelderholt – de plek waar o.a. verschillende jongeren met downsyndroom een horecaopleiding volgen.
Het SDS galadiner biedt u de kans om uw vrienden of collega’s te verrassen met een hartverwarmende avond. Er zal een 4-gangen diner uitgeserveerd worden. Het diner, de drankjes en alle optredens zijn in de benefit fee inbegrepen. De bijdrage die gevraagd wordt voor het bijwonen van deze benefietavond bedraagt € 115  per persoon. U kunt ook een tafel voor 8 personen reserveren voor een bedrag € 900,=. De netto opbrengst is bestemd voor de Stichting Downsyndroom.
 Plaatsen kunnen nu al gereserveerd wordenvia 25jaar@downsyndroom.nl   of telefonisch via 0522 281337.

Reacties plaatsen niet mogelijk