Wat zijn uw ervaringen met Passend Onderwijs?

Down+Up biedt ruimte voor úw verhaal!

De Tweede Kamer debatteerde twee weken geleden over Passend Onderwijs. De eerste ervaringen met het nieuwe onderwijsstelsel zijn wisselend. Er klinken voorzichtig positieve geluiden, maar voor veel ouders en scholen zijn de regels nog onduidelijk, wat tot conflictsituaties leidt. Ook veel leerkrachten weten nog niet hoe ze met het nieuwe systeem moeten omgaan. Eén op de drie docenten vindt zichzelf onvoldoende toegerust om zorgleerlingen te begeleiden. En dan hebben we het nog niet over de (her)verdeling en toekenning van de financiële middelen. Kortom, voor kinderen met Downsyndroom en hun ouders moeten er in de praktijk nog veel voorzieningen worden zekergesteld.

Wat zijn úw ervaringen met Passend Onderwijs? In het lentenummer van Down+Up willen we de actuele situatie van kinderen met Downsyndroom in het Passend Onderwijs in beeld brengen. Hoe gaat het op school, wat gaat er goed, wat gaat er fout? Wat merkt u aan de school en de leerkrachten over de invoering van Passend Onderwijs? Schrijf uw verhaal op, of vraag de redactie of zij met u willen kijken hoe u uw ervaringen met alle lezers van Down+Up kunnen delen. Doen!

P.S. Laat u de redactie nog dit jaar weten of u een bijdrage wilt gaan leveren? Mail naar: redactie@downsyndroom.nl

Reacties plaatsen niet mogelijk