Zeer succesvolle Wereld Downsyndroom Dag

Zaterdag 21 maart, Wereld Downsyndroom Dag, is zeer succesvol verlopen. Meer dan 1000 mensen hebben een activiteit in de regio bezocht bij een van de kernen van de SDS. En ook de social media actie is een groot succes geweest. Meer dan 173.000 mensen hebben onze boodschap gezien!!
Wereld Downsyndroom Dag is de dag waarop we aan iedereen duidelijk willen maken dat mensen met Downsyndroom gewoon mee willen en kunnen doen in de maatschappij. Op deze dag vragen we aandacht voor de mens met zijn of haar kwaliteiten en interesses. Door al onze acties, dragen we bij aan de bewustwording dat meedoen voor iedereen belangrijk is.

Reacties plaatsen niet mogelijk